Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

gejowygej
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaciarka ciarka
gejowygej
gejowygej
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viaciarka ciarka
0804 a9ac

ferris-fields:

This makes me so happy and I don’t even know why.

gejowygej
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaciarka ciarka
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viazagrobela zagrobela
gejowygej
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viayanek yanek
7525 0122 500

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
8799 d9a8
Reposted fromkniepuder kniepuder viaciarka ciarka
gejowygej
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viaciarka ciarka

April 03 2017

gejowygej

March 03 2017

gejowygej
6630 3ab0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaRevv Revv
gejowygej
1176 3714
Reposted fromrof rof viazagrobela zagrobela
gejowygej
4460 653d 500

February 28 2017

gejowygej

February 23 2017

gejowygej
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
gejowygej

July 10 2015

gejowygej
gejowygej
1584 61c2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl