Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

gejowygej
1362 3583
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask

March 03 2017

gejowygej
6630 3ab0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaRevv Revv
gejowygej
1176 3714
Reposted fromrof rof viazagrobela zagrobela
gejowygej
4460 653d 500

February 28 2017

gejowygej
1507 fbf5
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask

February 23 2017

gejowygej
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
gejowygej

July 10 2015

gejowygej
gejowygej
1584 61c2 500
Reposted fromFischotter Fischotter viabrzask brzask
gejowygej
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
gejowygej
gejowygej
7249 b951
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman viabrzask brzask
gejowygej
7587 7be2
Reposted fromhagis hagis viafunek funek
gejowygej
1240 9279

pilvur:

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

Reposted fromzielony92 zielony92 viafelicka felicka
gejowygej
3763 8d44
gejowygej
2833 2e2e
Reposted fromMiziou Miziou viaRevv Revv
gejowygej
6769 f1b5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl